Rejon XI - Tomaszów Maz.

 

REJON NR XI

 

mł.asp. Adrian Chlebowski

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 31

tel. tel. 47 846 23 27,  tel. kom. 516 432 824

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz11@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI

na okres od 01.07.2022 do 31.12.2022 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XI:

- gromadzenie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją na terenie boiska Orlik w miejscowości Godaszewice 51 za remizą OSP, w godzinach wieczorowo nocnych. Mieszkańcy miejscowości Godaszewice zgłaszają uwagi na zachowanie osób małoletnich, które w godzinach wieczorowo nocnych spożywają alkohol i zakłócają ład i porządek oraz ciszę nocną.

Zakładany cel do osiągnięcia :

- wyeliminowanie zjawiska po przez represjonowanie osób przebywających na terenie boiska ORLIK niezgodnie z jego celem, a także popełniających wykroczenia i przestępstwa

          Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- wzmożone kontrole w/w rejonu przez dzielnicowego
- zlecenie zadań dla służby patrolowej
- bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia podczas pełnionej służby

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

             - we własnym zakresie 

               Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

              -
informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz spotkań
              - informacja na stronie internetowej KPP
              - przekazywanie za pośrednictwem Sołtysa

             - spotkania profilaktyczne w rejonie boiska ORLIK w miejscowości Godaszewice a także w Szkole Podstawowej w Zawadzie

 

Powrót na górę strony