Rejon XI - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon XI - Tomaszów Maz.

 

REJON NR XI

 

asp. sztab. Andrzej Klewin

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 3

tel. (44)726 10 39,  tel. kom. 516 432 740

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

           - zaśmiecanie rejonu przyległego do pasa przydrożnego na ulicy Równej w miejscowości Zaborów Drugi

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

          -Wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

           -zlecanie zadań dla służby patrolowej

           -bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia w tym rejonie

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Brak

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższym spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji, oraz w mediach społecznościowych