Rejon X - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon X - Tomaszów Maz.

REJON NR X

 

asp.sztab. Adam Szymczyk

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 3

tel. (44)726 10 38,  tel. kom. 516 432 745

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Brukowa, Cegielniana, Czarna, Czysta, Dębowa, Duracza, Dzieci Polskich, Garbarska, Gęsia, Główna, Grzybowa, Jasna, Jelenia, Konopnickiej, Krańcowa, Leśna, Lubocheńska, Luboszewska- od nr 71, Łączna, Milenijna, Nowa, Piaskowa, Północna, Romanówek, Smolna, Strefowa, Tamka, Twarda, Ujezdzka, Warszawska- od nr 83 i 108, Wełniana, Włókiennicza, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zawadzka, Żurawia.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 

        Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

       - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją na tyłach apteki przy ul. Dz.Polskich

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

- Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

-wzmożone kontrole w/w rejonu

-zlecanie zadań dla służby patrolowej

-zlecanie zadań i współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim- kontrole wskazanego miejsca

 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższym spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji, oraz w mediach społecznościowych