Rejon VII - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon VII - Tomaszów Maz.

      REJON NR VII           

 

  sierż.sztab. Adrian Chlebowski

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 31

tel. (44) 726 10 32,  tel. kom. 516 432 824

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : 25 Brygady AK, Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Białego, Białobrzeska, Bogumiła, Cezarego, Celiny, Chojnowskiego, Cisowa, Czarna, Damazego, Danuty, Dobra, Dziubałtowskiego, Edwarda, Elżbiety, Flory, Gminna, Grażyny, Gruntowa, Grzegorza, Haliny, Henryka, Henrykowska, Hojnowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Ireny, Ignacego, Jana, Jerzego, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Kałużyńskiego, Kamienna, Kamila, Katarzyny, Kępa, Klonowa, Kolejowa, Kopalna, Kowalska, Krawiecka, Kwarcowa, Lipowa, Lisia, Lucyny, Lecha, Ludwikowska, Łozińskiego, Łukasza, Łucji, Macieja, Magdaleny, Majowa od nr 77 i 102, Michałowska, Mireckiego- nieparzyste od nr 95, Młodzieżowa, Modrzewskiego, Myśliwska, Nadrzeczna- od nr 86/87, Na Skarpie, Natalii, Odkrywkowa, Odległa, Okopowa, Olgi, Opoczyńska, Orla, Pauliny, Pawła, Peryferyjna, Pliszczyńskiego, Podoba, Radomska, Rawska, Reja, Robotnicza, Romana, Równa, Sabiny, Smardzewicka, Spalska- nr parzyste od 70, Spokojna, Stefana, Stolarskiego, Sucha, Sypka, Szczęśliwa- nieparzyste od nr 43,, Szewska, Szklarska, Szymanówek, Ślusarska, Teresy, Tomasza, Torowa, Utrata, Wacława, Wapienna, Wąwalska, Wilcza, Witosa, Wrzosowa- od nr 38 i 39, Wzgórze, Ziemowita, Żeromskiego- od nr 54 i 63, Żwirowa, Źródlana. 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

        - spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia na terenie przyległym do boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

          przy ulicy Ludwikowskiej 113/115

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

           -zlecenia zadań dla służby patrolowej

           -współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim

- RPI KPP Tomaszów Mazowiecki

 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym na spotkaniach z mieszkańcami, oraz poprzez stronę internetową tomaszowskiej komendy Policji