Rejon IX - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon IX - Tomaszów Maz.

REJON NR IX

 

asp. sztab. Tomasz Jaworski

w zastępstwie czasowym sierz.sztab. Adrian Chlebowski

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 3

tel. (44) 726 19 27,  tel. kom. 516 432 769

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice: Bardowskiego, Bohuszewiczówny, Dojazd, Dubois, Gabrysiewicz, Kolbe, Kombatantów, Koplina, Krańcowa, Kwiatowa, Literacka, Mielczarskiego, Niebrowska, Orzeszkowej, Ostrowskiego, Paszkowskiego, Siedmiodomki, Skorupki, Szarych Szeregów, Szeroka, Warszawska- nieparzyste od nr 49 do nr 81, Widok, Wróblewskiego.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloku przy ul. Wróblewskiego 7

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

- Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-Wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

-zlecanie zadań dla służby patrolowej

-zlecanie zadań i współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim

- zarządca drogi

 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższym spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji, oraz w mediach społecznościowych