Rejon IV - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon IV - Tomaszów Maz.

 

REJON NR IV  

 

sierz. sztab. Sylwia Papiernik 

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 31

tel. (44) 726 10 39,  tel. kom. 516 432 850

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Armii Krajowej, Bohaterów 14 – tej Brygady, Browarna, Dolna, Drewniana, Głowackiego- nr nieparzyste i parzyste do nr 50, Kołłątaja- nr parzyste, Konstytucji 3 Maja- nr parzyste oraz nieparzyste do nr 31, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa- do nr 75 i 100, , Małkowskich, Mireckiego- nieparzyste do nr 93, Mościckiego- nr nieparzyste oraz parzyste od nr 26, Nadrzeczna- do nr 84 i do nr 85, Nowowiejska, Park Miejski, Partyzantów, POW, Pułaskiego, Sosnowa- od nr 34 i 37, Spalska- parzyste do nr 68, Szczęśliwa- nr parzyste od 46 , Św. Antoniego- nieparzyste do nr 11, Warszawska- od nr 2 do 22, Wrzosowa- do nr 36 i 37, Zacisze- od nr 7 i 32, Zakątna, Zapiecek, Zgodna.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

       - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w Parku Solidarności

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

-wzmożone kontrole w/w rejonu

-zlecanie zadań dla służby patrolowej

-zlecanie zadań i współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim- kontrole wskazanego miejsca 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

              - strona internetowa KPP Tomaszów Mazowiecki

-rozmowy profilaktyczne z młodzieżą przebywającą we wskazanym rejonie