Rejon III - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon III - Tomaszów Maz.

REJON NR III

 

st.sierz. Krzysztof Selega 

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 31

tel. (44)726 10 29,  tel. kom. 516 432 869

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Tomaszów Mazowiecki, ulice - Bohaterów Getta Warszawskiego, Czołgistów, Głowackiego- parzyste od nr 52, Graniczna- nr parzyste, Kawki, Mościckiego- parzyste od nr 2 do nr 22/24, Niecała, Pogodna, Polna, Seweryna, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, św. Antoniego- od nr 12 i 13 do nr 66 i 73, Żwirki i Wigury.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

     

       nieprawidłowe parkowanie przy przejściu dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Stolarskiej 21/27 w Tomaszowie Mazowieckim

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-Wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

-zlecanie zadań dla służby patrolowej

-zlecanie zadań i współpraca z podmiotami poza policyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

-Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim

-zarządca drogi -Urząd Miasta

 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższy . spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji, oraz w mediach społecznościowych