Rejon V - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon V - Tomaszów Maz.

REJON NR V

 

asp.  Paweł Ogórek

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 31

tel. (44) 726 19 27,  tel. kom. 516 432 778

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Akacjowa, Biernackiego, Bociania, Bukowa, Chemików, Grabowa, Hoża, Inżynierska, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka- od nr 4 i 7, Biernackiego, Miła, Mireckiego- nr parzyste, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Osiedlowa, Parkowa, PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka- nr nieparzyste, Świerkowa, Techniczna, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Willowa, Zacisze- do nr 5 i 30, Zagajnikowa.


 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  spożywanie alkoholu w rejonie bloku przy ulicy Mazowieckiej 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby oraz bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia

-zlecenia zadań dla służby patrolowej

-współpraca z podmiotami poza policyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim

-  RPI KPP Tomaszów Mazowiecki

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym na spotkaniach z mieszkańcami, oraz za pośrednictwem strony internetowej KPP Tomaszów Mazowiecki