Rejon I - Rejon I - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon I - Tomaszów Maz.

REJON NR I 

 

. asp. Grzegorz Kołodziejski

 

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 31

tel. (44) 726 19 26,   tel. kom. 516 432 920

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.p

Barlickiego, Bema- do nr 10, Borek, Chłodna, Ciesielska, Dywanowa, Farbiarska, Fabryczna, Górna, Grada, Grunwaldzka- do nr 5, Hallera, Krótka, Krzywa, Krzyżowa- do nr 9 i 8), Legionów- do nr 37 i 34, Letnia, Meca, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Pl. Kościuszki, Pl. Narutowicza, Piłsudskiego Al., Przemysłowa, Przędzalniana, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Spacerowa, Sowińskiego, Śląska, Środkowa, Św. Antoniego- nr parzyste 2-10, Tkacka, Warszawska- nieparzyste od nr 1-13, Zdrojowa, Zgorzelicka - do nr 14 i 21, Żytnia.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nieprawidłowe parkowanie na ul. Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-Wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby oraz bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim- kontrole wskazanego miejsca, powiadomienie Zarządcy Drogi

 

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższy . spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji, oraz w mediach społecznościowych