Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

 

KP CZERNIEWICE

 

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby.   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Komendantem Komisariatu Policji w Czerniewicach

podinsp.  Krzysztof Ludwiczak  tel (44) 710 41 77   tel. 47 846 22 39

 

lub Zastępcą Komendantem Komisariatu Policji w Czerniewicach

asp. sztab. Dariusz Kuta  tel (44) 710 41 77 

  

NR I - GM.CZERNIEWICE 

st. asp. Łukasz Wójtowicz

Komisariat Czerniewice

tel. (44) 710 41 77 tel. kom. 516 433 083

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

 

Annów, Czerniewice, Dąbrówka, Dzielnica, Gaj, Józefów, Lechów, Lipie, Mała Wola, Strzemeszna, Strzemeszna Nowa, Strzemeszna I, Wielka Wola.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I 

gm. Czerniewice

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Eliminacja wykroczeń społecznie uciążliwych w m. Czerniewice ( głównie plac przy ulicy Mazowieckiej) 

Cel do osiągnięcia:

Zminimalizowanie przypadków występowania przedmiotowych wykroczeń.

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego podczas obchodu i spotkania edukacyjne.

Podmioty współpracujące:

przedstawiciel UG Czerniewice.

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

spotkania ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m oraz ogłoszenia, wywieszone w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

  

NR II - GM.CZERNIEWICE   

 

 

mł.asp. Krystian Pancer 

Komisariat Czerniewice

tel. (44) 710 41 77 tel. kom. 516 438 572

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Annopol Mały i Duży, Chociw, Chociwek, Helenów, Krzemienica, Nowe Studzianki, Paulinów, Podkonice Duże, Podkonice Małe, Podkonice Miejskie, Podkońska wola, Stanisławów Lipski, Stanisławów Studziński, Studzianki, Teodozjów, Turobów, Wale, WólkaJagielczyńska, Zagóry, Zubki Duże i Małe.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

gm. Czerniewice

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Eliminacja wykroczeń społecznie uciążliwych w m. Nowe Studzianki gm. Czerniewice 

Cel do osiągnięcia:

Zminimalizowanie przypadków występowania przedmiotowych wykroczeń.

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego podczas obchodu i spotkania edukacyjne.

Podmioty współpracujące:

Sołtys

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

spotkania ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m oraz ogłoszenia, wywieszone w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 

  

NR III - GM.LUBOCHNIA 

       

asp.  Przemysław Batóg

Komisariat Czerniewice 

tel (44) 710 41 77 tel. kom 516 433 073

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Brenica, Chrzemce, Czółna, Dębniak, Emilianów, Jakubów, Kierz, Kruszewiec, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Dworska, Lubochnia Górki, Małecz, Rzekietka, Tarnowska Wola.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III

gm. Lubochnia

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

„Niszczenie mienia oraz spożywanie alkoholu w rejonie zrewitalizowanego terenu w centrum Lubochni”

Cel do osiągnięcia:

Minimalizacja występowania wykroczeń lub przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia w rejonie zrewitalizowanym.

 

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego podczas obchodu i spotkania edukacyjne.

Podmioty współpracujące:

siły i środki własne ( f-sze KP Czerniewice)

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

spotkania ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m.

 

   

NR IV - GM.LUBOCHNIA

  

asp. Sylwester Koziura

Komisariat Czerniewice

tel (44) 710 41 77 tel. kom 516 433 082

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Albertów, Cygan, Dąbrowa, Glinnik, Nowy.Glinnik, Henryków, Jasień, Jasień Nowy, Kochanów, Luboszewy, Marianka, Olszowiec, Olszowiec Nowy, Szczurek, 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

gm. Lubochnia

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

,,Spożywanie alkoholu na terenie Osiedla Nowy Glinnik, w rejonie pawilonu ISKRA, gm. Lubochnia”,

 

Cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu.

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego podczas obchodu i spotkania edukacyjne.

Podmioty współpracujące:

administracja osiedla oraz siły i środki własne ( f-sze KP Czerniewice)

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

spotkania ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m, osobiście oraz telefonicznie

 

 
 

NR V - GM.ŻELECHLINEK  

 

mł.asp. Bartosz Kołodziejczyk

Komisariat Czerniewice

tel (44) 710 41 77 tel. kom 516 433 084,

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

 Brenik, Budki  Łochowskie, Bukowiec, Chociszew, Czechowice, Czerwonka, Dzielnica, Feliksów, Gawerków, Gutkowice, Gutkowice Nowiny, Ignatów, Janów, Julianów, Józefin, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Lucjanów, Łochów, Łochów Nowy, Modrzewek, Naropna, Nowe Byliny, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sabinów, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Świniokierz Nowy, Świniokierz Włościański, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin, Żelechlinek.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

gm. Żelechlinek

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Profilaktyka sposobem wyeliminowania demoralizacji nieletnich na terenie gm. Żelechlinek

Cel do osiągnięcia:

Zminimalizowanie występowania zjawiska demoralizacji nieletnich.

Proponowane działania:

 

Cykliczne spotkania profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Żelechlinku.

Podmioty współpracujące:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żelechlinku.

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

 

Osobiście podczas spotkań oraz za pośrednictwem Dyrektora w/w szkoły, a także na stronie internetowej KPP w/m.

 
NR VI - GM.INOWŁÓDZ

 

st. asp.Ariel Wiśnik

Komisariat Czerniewice

tel (44) 710 41 77 tel. kom 516 433 086,

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Poświętne, Zakościele.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

gm. Inowłódz

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

„Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie rejonu przystanku Pl. Kazimierza Wielkiego, gm. Inowłódz”,

Cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie powyższych naruszeń.

Proponowane działania:

Patrole wskazanego rejonu podczas pełnienia służby

Podmioty współpracujące:

We własnym zakresie

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

osobiście podczas spotkań ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m.

 
NR VII - GM.INOWŁÓDZ 

 

st.sierż. Tomasz Januszek  

tel (44) 710 41 77 tel. kom. 516 433 089

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Konewka, Królowa Wola, Liciążna, Spała, Teofilów, Żądłowice. 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

na okres od 01.01.20120 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

„Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących na terenie zabudowanym w m. Teofilów, gm. Inowłódz”

Cel do osiągnięcia:

Zminimalizowanie wykroczeń polegających na przekraczaniu prędkości przez kierujących na w/w obszarze.

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole zagrożonego miejsca, spotkania ze społecznością lokalną.

Podmioty współpracujące:

Samorząd lokalny jako właściciel terenu, GDDiK w Łodzi jako zarządca drogi K-48, WRD KPP w Tom. Maz.

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

Osobiście podczas spotkań ze społeczeństwem, strona internetowa KPP w/m.

 NR VIII - GM. RZECZYCA 

 

mł. asp. Dariusz Matysiak

Komisariat Czerniewice

tel (44) 710 41 77 tel. kom 516 433 093

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Brzeg, Bartoszówka, Brzeziny, Bobrowiec, Brzozów, Gustawów, Glina, Grotowice, Jeziorzec, Kanice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Rzeczyca, Stanisławów, Sadykierz, Zawady, Wiechnowice.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

gm. Rzeczyca

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ośrodek rekreacyjno-sportowy w Szkole Podstawowej w Rzeczycy, gdzie wieczorami gromadzi się młodzież i spożywa alkohol

Cel do osiągnięcia:

Zminimalizowanie zagrożenia

Proponowane działania:

Wzmożone kontrole podczas obchodu 

Podmioty współpracujące:

Urząd Gminy w Rzeczycy (zapis z monitoringu) oraz f-usze KP Rzeczyca

Proponowany sposób przekazania społeczności informacji o działaniu priorytetowym:

osobiście podczas spotkań ze społeczeństwem a także młodzieżą w szkole oraz podczas dyżuru dzielnicowego w PPI w Rzeczycy, strona internetowa KPP w/m.