Twój Dzielnicowy - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

TWÓJ DZIELNICOWY

Twój Dzielnicowy

TWÓJ DZIELNICOWY

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;
Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;
Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).
Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;
Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;
Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;
Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;
Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;
Realizacja zadań w formie służby obchodowej;
Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;
Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

asp. sztab. Piotr Pawłowski

pokój nr 4

tel. (44)726 10 21 tel. kom 693 997 330

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

pod numer Kierownika Dzielnicowych

 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

 

REJON NR I

mł. asp. Grzegorz Kołodziejski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44) 726 10 29 tel. kom. 516 432 920

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku :

 

Spożywanie alkoholu, w miejscu publicznym zakłócenia ładu porządku publicznego i spoczynku nocnego, zanieczyszczanie miejsca publicznego blokada chodnika przez osoby prowadzące handel na ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 2a, 4, Pl. Kościuszki 16. Zanieczyszczanie klatki schodowej, załatwianie potrzeb fizjologicznych, niszczenie mienia, ul. Piłsudskiego 2, przez osoby sprzedające przy targowisku miejskim

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Barlickiego, Bema- do nr 10, Borek, Chłodna, Ciesielska, Dywanowa, Farbiarska, Fabryczna, Górna, Grada, Grunwaldzka- do nr 5, Hallera, Krótka, Krzywa, Krzyżowa- do nr 9 i 8), Legionów- do nr 37 i 34, Letnia, Meca, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Pl. Kościuszki, Pl. Narutowicza, Piłsudskiego Al., Przemysłowa, Przędzalniana, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Spacero wa, Sowińskiego, Śląska, Środkowa, Św. Antoniego- nr parzyste 2-10, Tkacka, Warszawska- nieparzyste od nr 1-13, Zdrojowa, Zgorzelicka- do nr 14 i 21, Żytnia.

 

 

REJON NR II 

asp.szt. Witold Szymański

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 914

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku :

 

Spożywanie alkoholu w parku przy ul. Krzyżowej w Tomaszowie Mazowieckim

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

11 Listopada, Bema- od nr 11, Batorego, Benniego, Bezdomna, Bluszczowa, Bracka, Brzozowa, Chodkiewicza, Ciepła, Czarnieckiego, Dąbrowska- do nr 43, Grunwaldzka- od nr 7, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jerozolimska, Joselewicza, Jeżynowa, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Krzyżowa- od nr 10 i 11, Lawendowa, Legionów- od 39 do nr 131 i od 36 do nr 120, Lewa, Malinowa, Mała, Ogrodowa, Piekarska, Pomorska, Poziomkowa, Prawa, Przejazd Dąbrowski, Rodego, Rolna, Rycerska, Skrzetuskiego, Słowackiego, Smugowa, Sobieskiego, Sterlinga, Synów Pułku, Szarotki, Ułańska, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Zagłoby, Zgorzelicka- od nr 16 i 23, Żółkiewskiego.

 

 

REJON NR III

st.sierż. Krzysztof Selega

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 869

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

 

Niszczenie zieleni – parkowanie na trawnikach przy ulicy Słoneczna 9/11 i 13/15

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Bohaterów Getta Warszawskiego, Czołgistów, Głowackiego- parzyste od nr 52, Graniczna- nr parzyste, Kawki, Mościckiego- parzyste od nr 2 do nr 22/24, Niecała, Pogodna, Polna, Seweryna, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, św. Antoniego- od nr 12 i 13 do nr 66 i 73, Żwirki i Wigury.

 

REJON NR IV 

sierż.szt. Sylwia Papiernik

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 39 tel. kom. 516 432 850

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku :

 

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „ŹRÓDEŁKO” przy ul. Mościckiego 50 w Tomaszowie Maz.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Armii Krajowej, Bohaterów 14 – tej Brygady, Browarna, Dolna, Drewniana, Głowackiego- nr nieparzyste i parzyste do nr 50, Kołłątaja- nr parzyste, Konstytucji 3 Maja- nr parzyste oraz nieparzyste do nr 31, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa- do nr 75 i 100, , Małkowskich, Mireckiego- nieparzyste do nr 93, Mościckiego- nr nieparzyste oraz parzyste od nr 26, Nadrzeczna- do nr 84 i do nr 85, Nowowiejska, Park Miejski, Partyzantów, POW, Pułaskiego, Sosnowa- od nr 34 i 37, Spalska- parzyste do nr 68, Szczęśliwa- nr parzyste od 46 , Św. Antoniego- nieparzyste do nr 11, Warszawska- od nr 2 do 22, Wrzosowa- do nr 36 i 37, Zacisze- od nr 7 i 32, Zakątna, Zapiecek, Zgodna.

 

REJON NR V

asp.  Paweł Ogórek

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 778

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku :

 

Spożywanie napojów alkoholowych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego ul. Topolowa 4 w Tomaszowie Maz.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Akacjowa, Biernackiego, Bociania, Bukowa, Chemików, Grabowa, Hoża, Inżynierska, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka- od nr 4 i 7, Biernackiego, Miła, Mireckiego- nr parzyste, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Osiedlowa, Parkowa, PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka- nr nieparzyste, Świerkowa, Techniczna, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Willowa, Zacisze- do nr 5 i 30, Zagajnikowa.

 

REJON NR VI

mł. asp. Przemysław Różycki

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 809

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

 

ul. Jana Pawła II nr 41a sklep monopolowy-całodobowy, oraz lokal gastronomiczny „Ankara” spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego przez klientów

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Agatowa, Ametystowa, Batalionów Chłopskich, Botaniczna, Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrowska- od nr 45, Diamentowa, Działkowa ,Gajowa, Graniczna- nr nieparzyste, Irysowa, Jana Pawła II- od nr 32 i 39, Jaśminowa, Józefowska, Kalinowa, Kaktusowa, Koralowa, Kotlinowa, Krokusowa, W.Panfil, Legionów- od 120 i od 131, Liliowa, Ludowa, Łąkowa, Maya L. W., Mazowiecka- od 1 do 5 oraz 2 (a,b,c), Nagórzycka, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Pod Grotami, Podleśna, Przyrodnicza, Pusta, Różana, Rubiowa, Rumiankowa, Sasankowa, Sikorskiego, Starowiejska, Stokrotki, Strzelecka- nr parzyste, Szafirowa, Szmaragdowa, Ściegiennego, Św. Antoniego- od 68 i 75, Tulipanowa, Turkusowa, Wierzbowa, Wodna, Wola Wiaderna,Zwierzyniecka, Zamenhofa, Zielona.

 

REJON NR VII          

Zastępstwo za dzielnicowego mł.asp.Pawła Krajewskiego pełni:

asp.szt. Jacek Jakubowski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 824

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

 

Spożywanie napojów alkoholowych w rejonie sklepu „Krokodylek” przy ul. Jana 2 w Tomaszowie Maz.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

25 Brygady AK, Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Białego, Białobrzeska, Bogumiła, Cezarego, Celiny, Chojnowskiego, Cisowa, Czarna, Damazego, Danuty, Dobra, Dziubałtowskiego, Edwarda, Elżbiety, Flory, Gminna, Grażyny, Gruntowa, Grzegorza, Haliny, Henryka, Henrykowska, Hojnowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Ireny, Ignacego, Jana, Jerzego, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Kałużyńskiego, Kamienna, Kamila, Katarzyny, Kępa, Klonowa, Kolejowa, Kopalna, Kowalska, Krawiecka, Kwarcowa, Lipowa, Lisia, Lucyny, Lecha, Ludwikowska, Łozińskiego, Łukasza, Łucji, Macieja, Magdaleny, Majowa od nr 77 i 102, Michałowska, Mireckiego- nieparzyste od nr 95, Młodzieżowa, Modrzewskiego, Myśliwska, Nadrzeczna- od nr 86/87, Na Skarpie, Natalii, Odkrywkowa, Odległa, Okopowa, Olgi, Opoczyńska, Orla, Pauliny, Pawła, Peryferyjna, Pliszczyńskiego, Podoba, Radomska, Rawska, Reja, Robotnicza, Romana, Równa, Sabiny, Smardzewicka, Spalska- nr parzyste od 70, Spokojna, Stefana, Stolarskiego, Sucha, Sypka, Szczęśliwa- nieparzyste od nr 43,, Szewska, Szklarska, Szymanówek, Ślusarska, Teresy, Tomasza, Torowa, Utrata, Wacława, Wapienna, Wąwalska, Wilcza, Witosa, Wrzosowa- od nr 38 i 39, Wzgórze, Ziemowita, Żeromskiego- od nr 54 i 63, Żwirowa, Źródlana.

 

REJON NR VIII

mł. asp. Tomasz Drążkiewicz

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 930

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, zakłócanie spoczynku nocnego, niszczenie mienia, przez gromadzącą się młodzież ul. Długa 1/9 w Tomaszowie Maz.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Boczna, Cekanowska, Chopina, Chrobrego, Ciasna, Cmentarna, Długa, Dworcowa, Gdyńska, Gliniana, Grota Roweckiego, Handlowa, Helska, Jagiellońska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kołłątaja- nieparzyste, Konstytucji 3-go Maja- nieparzyste od nr 33, Koszykowa, Kręta, Krucza, Luboszewska- do nr 69, Łączna, Łokietka, Mickiewicza, Narewskiego, Niemcewicza, Okrzei, Piastowska, Popiełuszki, Poprzeczna, Radosna, Sienna, Sierakowskiego, Skłodowskiej- Curie, Sosnowa- do nr 32 i 35, Spalska- nr nieparzyste, Smutna, Staszica, Szczęśliwa- do nr 41 i 44, Świeża, Traugutta, Tuwima, Warszawska- od nr 15 do nr 47 i od 24 do 106, Wrzosowa, Ugaj, Zaułek, Zbocze, Żelazna, Żeromskiego- do nr 52/61.

 

REJON NR IX

st. asp. Tomasz Jaworski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 760

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

 

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym przy ul. Kombatantów 15 i 15a w Tomaszowie Maz.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Bardowskiego, Bohuszewiczówny, Dojazd, Dubois, Gabrysiewicz, Kolbe, Kombatantów, Koplina, Krańcowa, Kwiatowa, Literacka, Mielczarskiego, Niebrowska, Orzeszkowej, Ostrowskiego, Paszkowskiego, Siedmiodomki, Skorupki, Szarych Szeregów, Szeroka, Warszawska- nieparzyste od nr 49 do nr 81, Widok, Wróblewskiego.

 

 

REJON NR X

asp.szt. Adam Szymczyk

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 38 tel. kom. 516 432 745

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

 

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. rejon sklepu „ŻABKA”. Zakłócanie porządku przez osoby nietrzeźwe ul. Dz.Polskich 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego , Ogniwa Wywiadowczego KPP. Podjęto działania ze Strażą Miejską w Tomaszowie Mazowieckim.

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Brukowa, Cegielniana, Czarna, Czysta, Dębowa, Dzieci Polskich, Garbarska, Gęsia, Główna, Grzybowa, Jasna, Jelenia, Konopnickiej, Krańcowa, Leśna, Lubocheńska, Luboszewska- od nr 71, Łączna, Milenijna, Nowa, Piaskowa, Północna, Romanówek, Smolna, Strefowa, Tamka, Twarda, Ujezdzka, Warszawska- od nr 83 i 108, Wełniana, Wilanowska, Włókiennicza, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zawadzka, Żurawia.

 

REJON NR XI

asp. sztab. Andrzej Klewin

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 39 tel. kom. 516 432 740

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: Zaśmiecanie terenów w rejonie zbiegu ulic Młynarska- Zarzeczna w miejscowości Zaborów.

 

Kontrole miejsca przez dzielnicowego

Przekazywanie informacji okolicznym mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysa

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

 

 

REJON NR XII

asp. sztab. Jacek Jakubowski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 769

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: Dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane na terenie gminy Tomaszów mazowiecki w rejonie służbowym nr XII między innymi w miejscowościach Wąwał, Smardzewice.

 

Wzmożone kontrole w trakcie obchodu

Dyslokowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych z KPP w Tomaszowie Maz. Współpraca z Nadleśnictwem Smardzewice oraz samorządem lokalnym

Działania: wzmożona kontrola w/w miejsca mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń

 

 Ciebłowice Małe i Duże, Jeleń, Karolinów, Sługocice,Smardzewice, Swolszewice Małe, Stara Wieś, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno

 

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

 

Plan działań priorytetowych:

 

Rejon I – st. asp.Łukasz Wójtowicz „Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami na terenie m. Annów, gm. Czerniewice”

Rejon II – st. sierż. Krystian Pancer „Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem oraz zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności w m. Chociw, gm. Czerniewice”.

Rejon III – mł. asp. Przemysław Batóg „Orlik Lubochnia -eliminacja naruszeń znaku zakazu wjazdu-B-2 oraz spożywanie alkoholu przez młodzież „

Rejon IV – mł. asp. Sylwester Koziura „Spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia na terenie boiska ORLIK w Luboszewch, gm. Lubochnia”.

Rejon V – mł. asp. Bartosz Kołodziejczyk „Spożywanie alkoholu na przystanku w m. Naropna, gm. Żelechlinek”.

Rejon VI – st. asp. Ariel Wiśnik „Spożywanie alkoholu i zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie OSiR w Inowłodzu”.

Rejon VII – st. sierz. Tomasz Januszek „Przekraczanie dozwolonej prędkości w m. Królowa Wola, gm. Inowłódz”.

Rejon VIII – mł. asp. Dariusz Matysiak „Orlik – boisko znajdujące się w m. Roszkowa Wola, gdzie wieczorami gromadzi się młodzież i spożywa alkohol, a następnie będąc pod jego wpływem zakłóca ład i porządek”.