Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, którymi są także osobami niesłyszące lub niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

INFORMUJEMY

że osoby niesłyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim mają prawo:

1. skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszej komendzie.

2. do wskazania wybranej metody komunikowania się ( PJM, SJM, SKOGN ) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

- propozycję terminu,

- krótkie określenie sprawy,

- kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

3. do skorzystania podczas obsługi w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, takiej, która ukończyła 16 lat i została przez nią  wybrana w celu ułatwienia porozumienia oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

4. do udostępnienia na własny wniosek, zgodnie z przepisami prawa dokumentów niezbędne do załatwienia sprawy.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.)

Jednocześnie w celu skontaktowania się z nami prosimy o wybranie najbardziej wygodnej dla Państwa formy kontaktu:

osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. O. Lange 44

oraz za pośredenictwem :

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (44) 726-10-00

 

 

sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer 723694590

poczty elektronicznej:

komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

dyzurny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

faks 44 7261009