Zespół ds. Nieletnich i Patologi

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

tel. 044 - 726 10 40,
044 726 10 53,
0 44 726 10 83
(resortowy 846 22 40, 846 22 53, 846 22 83)