Debaty społeczne

HAPPENING - BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast od 6 do 12 maja br. na całym świecie, z inicjatywy ONZ, obchodzimy tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z tej okazji 9 maja z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. mł. Insp. Szymona Hermana w gościnnych progach p. Dyrektor Iwony Gawron z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego został zorganizowany happening, połączony z prelekcją o bezpieczeństwie.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. p. Marcin Witko. W happeningu brała udział tomaszowska młodzież, w różnym przekroju wiekowym. Uczniowie na początku wysłuchali prelekcji związanych z bezpieczeństwem. Pierwszym prelegentem był lider z grupy manewrowej Szaman p. Arkadiusz Szymański, który mówił o bezpieczeństwie podczas jazdy na motocyklu. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego tomaszowskiej policji podkom. Marek Długosz w sposób bardzo ciekawy omówił bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwracając uwagę na błędy popełniane w szczególności przez młodych kierowców. Ostatnim prelegentem był p. Robert Andryszkiewicz- ratownik medyczny, wykładowca w CKU, który omówił istotę umiejętności udzielania pierwszej pomocy, do ćwiczeń praktycznych, na przygotowanych fantomach, młodzież została zaproszona przed budynek CKU.

Tam na uczestników happeningu czekało wiele atrakcji takich jak symulator dachowania i symulator zderzeń, udostępnione przez tomaszowskie szkoły jazdy. Młodzi ludzie mogli przetestować alkogogle, w których poruszali się pomiędzy ustawionymi słupkami, jest to dla przyszłych kierowców ważna informacja, być może dzięki tej wiedzy nigdy nie wsiądą „po kielichu” do samochodu. Tomaszowianie mogli spotkać się z egzaminatorem WORDU p. Michałem Kędziorą, który chętnie odpowiadał na zadawane pytania, pokazywał również samochód egzaminacyjny. Była prezentacja motocykli. A wszyscy uczestnicy z rąk pracowników Urzędu Miasta otrzymali odblaski.