„Wspólne nie dopalaczom” - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Debaty społeczne

„Wspólne nie dopalaczom”

W trosce o minimalizowanie zachowań prowadzących do zażywania tzw. dopalaczy i innych środków psychoaktywnych Policjanci Tomaszowskiej Komendy wraz Pracownikami Urzędu Miasta 17 września w Kinie „Włókniarz” zorganizowali konferencję „Wspólne nie dopalaczom”.Na początku głos zabrali organizatorzy - Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. p.Zofia Szymańska i Komendant Powiatowy Policji insp. Gabriel Olejnik, którzy przedstawili cel prowadzonej akcji antydopalaczowej.Po wystąpieniu organizatorów został wyświetlony film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi- Dopalaczom Mówimy Stop Wybieramy Zdrowie. Po emisji filmu merytoryczne informacje związane ze zgubnym skutkiem zażywania dopalaczy omówili zaproszeni prelegenci.Jako pierwsza wystąpiła: psycholog, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska której tematem wystąpienia były zaburzenia zachowania po zażyciu dopalaczy, następnie głos zabrał przedstawiciel Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Numed p. Jacek Stępnicki który omówił jaki wpływ mogą mieć dopalacze na choroby nowotworowe. Pracownik Sekcji Działu Oświaty Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim p. Dorota Ignasiak omówiła działania inspekcji sanitarnej w przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy. Prowadzącym konferencje była oficer prasowy tomaszowskiej policji nadkom. Katarzyna Dutkiewicz – Pawlikowska, która omówiła konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. W spotkaniu brało udział 280 uczniów szkół gimnazjalnych. Jeśli dzięki takiemu spotkaniu chociaż jedno dziecko powie nie dopalaczom – wybieram zdrowie i życie, nie śmierć to znaczy że było warto. Organizatorzy obiecali kolejne akcje profilaktyczne.