DEBATA-PRZEMOC LUBI MILCZENIE - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Debaty społeczne

DEBATA-PRZEMOC LUBI MILCZENIE

9 grudnia 2015r. o godzinie 11:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Pl. Kościuszki 18 odbyła się debata nt. „Przemoc lubi milczenie”. Termin debaty został dostosowany do Ogólnopolskiej Kampanii „16 dni Przeciw Przemocy Kobiet”. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast patronat nad debatą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. Obecnych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik. Do stołu prezydialnego oprócz Komendanta Policji zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta p. Zofia Szymańska, Dyrektor MOPS Jolanta Szustarowska, Dyrektor PCPR Andrzej Więckowski, ks. Grzegorz Chirk duszpasterz z parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Maz.Odbiorcami byli przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń zajmujących się wspomnianą problematyką, oraz dyrektorzy, pedagodzy szkól, młodzież szkolna (przemoc niejednokrotnie zaczyna się już w szkole) oraz wszystkie osoby które chciały zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przemocowości. Debatę prowadziła oficer prasowy KPP nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska a prelegentami byli:kom. Alekesander Łazowski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim który przybliżył obecnym działania policji w zakresie zwalczania przemocy. Kolejnym prelegentem była p. mgr Ewa Radziewicz- doradca nauk społecznych i edukacyjnych, kreator wizerunkowy, szkoleniowiec która w sposób bardzo ekspresyjny przedstawiła temat „ Przemoc lubi milczenie”. Po prezentacji Ewy Radziewicz, wystąpiła p. Zofia Lesiak, psycholog z tomaszowskiego PCPR. Pani Zofia w sposób niezwykle czytelny omówiła zachowania sprawcy i ofiary przemocy.
Kolejnym prelegentem była Monika Kubacka- Za-ca Dyrektora MOPS i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego która przybliżyła zakres działania zespołów interdyscyplinarnych. Następnie ks. Grzegorz Chirk z parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Maz. poruszył wszystkich obecnych swoim wystąpieniem dotyczącym przemocy nie tylko tej fizycznej ale również coraz bardziej powszechnej - słownej,p. Agnieszka Drzewoska-Łuczak z Polskiego Centrum Mediacji Fundacja Polska Europa Polonia zwróciła uwagę że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna omawiając bardzo szeroko temat „Molestowanie moralne jako jedna z form przemocy psychicznej”. Po debacie była krótka dyskusja w trakcie której zwrócono uwagę że temat przemocy jest bardzo ważny a ludzie wciąż w tym zakresie wiedzą zbyt mało, dlatego dlatego rozmowa na ten temat jest bardzo ważna i potrzebna.