Debata o bezpieczeństwie - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Debaty społeczne

Debata o bezpieczeństwie

 

5 lutego 2016 roku w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim , z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Gabriela Olejnika odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mających w swoim zakresie dbałość o bezpieczeństwo publiczne. Obecny był Starosta Tomaszowski p.Mirosław Kukliński, Zastępca Prezydenta Miasta p. Tomasz Jurek, oraz przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Żandarmerii Wojskowej, Nadleśnictw, Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej,Straży Rybackiej, Stacji Epidemilogicznej, SOK-u oraz innych służb z którymi na co dzień współpracują Policjanci.

Debatę swoim wystąpieniem rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. m. insp insp. Wojciech Tatar który omówił już stworzone mapy zagrożeń wskazujące określone kategorie przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, stosowane sposoby dyslokacji służb, dotychczasowe kanały komunikacji oraz ogólne założenia dotyczące budowania map zagrożeń. Głównym celem tworzenia takich map jest efektywniejsza dyslokacja poszczególnych służb dla szybkiego niwelowania zagrożeń na danym terenie. W czasie trwania debaty rozdane zostały ankiety w których uczestnicy w sposób anonimowy zwracali uwagę na miejsca zagrożone oraz problemy którymi powinni zainteresować się policjanci. Wszystkie zebrane ankiety są w sposób bardzo dokładny analizowane i wykorzystywane do policyjnej służby.