Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola autokarów z dziećmi wyjeżdżającycmi na ferie

W związku z rozpoczynającym się wypoczynkiem zimowym tomaszowska policja będzie sprawdzała autokary przewożące dzieci.

Osoby wyjeżdżające na zorganizowany wypoczynek mogą zgłosić chęć skontrolowania autokaru w KPP w Tomaszowie Maz. umawiając się na konkretny dzień i godzinę w wyznaczonym miejscu. W Tomaszowie jest to zatoczka przy ul. PCK. Autokar do kontroli można zgłosić telefonicznie pod nr tel. 44 726 10 42 lub 997.

Informujemy też, że podstawowe informacje, takie jak rok produkcji, data ostatnich badań technicznych czy ważność polisy OC, o autokarach przewożących dzieci można uzyskać na stronie internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl.