Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze nagrania do spotów filmowych promujących bezpieczeństwo

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców tomaszowska policja wspólnie z Urzędem Miasta realizują spoty filmowe pokazujące właściwe zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pierwsze nagrania już za nami. W rolę aktorów wcielili się seniorzy ze Słonecznej Jedynki oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Opisane poniżej zagadnienia znajdą się w materiale filmowym. Niechronieni to grupa uczestników ruchu drogowego, która musi mieć świadomość, że przejście dla pieszych to miejsce szczególnej ostrożności. Ale nigdy nie będzie to lokalizacja, która da 100 % gwarancję bezpiecznego przedostania się na drugą stronę jezdni. Więc zawsze warto się upewnić czy nic nam nie grozi nawet w tym miejscu. Nie pozwólmy decydować innym czy dalej możemy żyć ! Nawet, jeśli wina jest po stronie kierującego. Piesi też nie mogą dawać podstaw do stwarzania niebezpiecznych sytuacji. Zatem wybieganie zza pojazdu, przechodzenie poza miejscem wyznaczonym, chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni nie powinny mieć miejsca. Musimy pamiętać o elementach odblaskowych. Mimo, że świadomość społeczna w tej materii w ostatnich latach znacznie ewaluowała, to wciąż są tacy, którym ten element bezpieczeństwa jest obcy.

Duża odpowiedzialność spoczywa także na kierowcach. Ciężko znaleźć linię obrony dla kierującego, który widząc na drugim pasie stojący pojazd, jedzie dalej bez żadnej reakcji przejeżdżając pieszemu po przysłowiowych palcach. Dlatego warto mieć przekonanie, że bezpieczna jazda powinna być wynikiem troski o losy innych uczestników ruchu drogowego, a nie strachu przed mandatem czy utratą prawa jazdy.

Bez zbudowania wspólnych i trwałych relacji między pieszymi i kierowcami nie można mówić o drogowym bezpieczeństwie. Nie pomoże tu znakomita wiedza i znajomość zasad bezpieczeństwa. Istotne jest, aby zarówno jedna, jak i druga strona w jednym czasie stosowała te zasady w życiu. Tylko wtedy możliwe będzie uniknięcie wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.