Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU

Właśnie rozpoczyna się kalendarzowa zima. Większość osób myślami jest już przy świątecznym stole. Ale niestety nie wszyscy mogą się przy nim znaleźć. Tomaszowscy policjanci codziennie sprawdzają opuszczone miejsca, pustostany i pomieszczenia gospodarcze pod kątem bezpieczeństwa osób bezdomnych. Nie pozwólmy wspólnie, aby stała im się krzywda!

Działania prewencyjne tomaszowskich policjantów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, samotnym czy bezradnym  podejmowane są każdego roku. Z uwagi na ryzyko wychłodzenia czy zamarznięcia to właśnie zima jest porą roku, podczas której osoby te narażone są na szczególne niebezpieczeństwo.

Policja współpracuje z wieloma podmiotami, aby takich nieszczęść skutecznie unikać. Samorządy, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje pomocowe to tylko niektórzy partnerzy Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa osobom pozbawionym lokali mieszkalnych.

Rola Policji w tej materii jest bardzo duża. Odpowiednie rozpoznanie i zidentyfikowanie  osób narażonych na wychłodzenie, monitorowanie tych zagrożeń, tworzenie map grupowania się i przebywania osób bezdomnych, prewencyjne kontrole dworców, klatek schodowych, kanałów ciepłowniczych, opuszczonych budynków czy ogródków działkowych, wspólne patrole czy wreszcie przedsięwzięcia informacyjne to zadania, które codziennie realizują tomaszowscy policjanci.

Warto jednak pamiętać, że to zadania, które nie są  przypisane i zadedykowane jedynie służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. Tutaj każdy może pomóc, każdy może przyczynić się do uratowania komuś życia. Sygnał na telefon alarmowy w przypadku napotkania takiej osoby, będzie niezwykle cenny. To społeczny obowiązek każdego. Szczególnie, że w okresie świąt wielu z nas skupionych jest na swoich bliskich. Warto także pamiętać o tych, którzy w życiu mieli nieco mniej szczęścia. Wspomóżmy Policję oraz wszystkie podmioty zaangażowane w pomoc bezdomnym, aby pomoc ta była efektywna i niesiona na czas.