Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wzorowy Uczestnik Ruchu Drogowego- to tytuł akcji profilaktycznej zorganizowanej 15 grudnia przed Szkołą w Ujeździe.

Działania profilaktyczne przeprowadzane przez policję sprawiają, że dzieci mają okazję utrwalić sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, oraz przyswajać nowe informacje z zakresu prewencji kryminalnej. Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymona Hermana oraz Wójta Gminy Ujazd p. Artura Pawlaka w Szkole w Ujeździe zorganizowana została akcja profilaktyczna "Wzorowy uczestnik ruchu drogowego" .

Tego dnia przed Szkołą stanęły symualtory zderzeń i dachowania, udostępnione przez tomaszowskie szkoły jazdy. Dzieci w kontrolowany - bezpieczny sposób mogły poczuć konsekwencje wynikające z niezapiętych pasów bezpieczeństwa. Wszyscy którzy brali czynny udział w akcji twierdzili że dachowanie w symulatorze daje do myślenia. Osoby które korzystały z symulatora zderzeń zgodnie twierdziły, że nie ruszą autem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa a o wrażeniach będą zawsze opowiadać kidy zobaczą kogoś bez zapiętych pasów.

Obok szkoły tomaszowski ruch drogowy zatrzymywał kierujących popełniających wykroczenia w ruchu drogowego. Kierowcy chętnie korzystali z ustawionych na terenie szkoły symulatorów. Młodzież po wysłuchaniu krótkiego instruktażu związanego z używaniem pasów bezpieczeńśtwa, otrzymała odblaski i słodkie upominki ufundowane przez wójta.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi użytkowników dróg na ich własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo kierujących i pasażerów.