Profilaktyczne spotkanie w szkole - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyczne spotkanie w szkole

14.12.21016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. przy ul. Legionów 47 odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii tomaszowskiej komendy wspólnie z p. Michałem Kędziorą – profilaktykiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą. Ich głównym tematem było bezpieczeństwo tzw. "niechronionych" uczestników ruchu drogowego.

Omówiono najczęściej popełniane przewinienia młodych, niedoświadczonych kierowców, wpływ używek na spostrzegawczość i szybkość reakcji kierujących jak również zachowanie pieszych. Skalę poruszonych problemów poparto przedstawieniem danych statystycznych. Do wyobraźni słuchaczy niewąpliwie przemówiła też prezentacja ukazująca autentyczne zdarzenia drogowe.