Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania edukacyjno-profilaktyczne "Bezpiecznie tam i z powrotem"

W dniu 1.12.2016r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Smardzewicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „Bezpiecznie tam i z powrotem”. W działania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, włączyli się policjanci tomaszowskiej Komendy Powiatowej Policji z komendantem insp. Szymonem Hermanem na czele. Gośćmi specjalnymi byli:, z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki- p. Sławomir Bernacki,koordynator ds. BRD z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. Michał Kędziora, oraz dzieci i dziadkowie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w Smardzewicach.

Spotkanie poprowadziły autorki programu: Katarzyna Wosińska ( pedagog szkolny i wicedyrektor placówki) i Iwona Białecka (nauczycielka klasy III szkoły podstawowej i WOS). Na początek goście mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie „Znaczki odblaskowe”, które przygotowali najmłodsi uczniowie. Kolejnym ciekawym punktem okazał się pokaz mody. Gimnazjaliści zaprezentowali się we własnoręcznie zaprojektowanych strojach, pod hasłem odblaskowej mody użytkowej. Uczniowie podczas pokazu udowodnili, że odblaski w odpowiednio dobranej formie nadają się zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, dyskotekę, ale także do szkoły i na boisko. Maluchy nie zostały dłużne i zaprezentowały na sobie własnoręcznie zaprojektowane odblaski. Wreszcie przyszedł czas na dorosłych, którym zaprezentowano spot wyreżyserowany i nagrany przez uczniów klasy I gimnazjum pod hasłem „Wy dbacie o nas, my zadbamy o Was”. Dzieci zachwyciło hasło spotu „Nie rób łaski, noś odblaski”.Na zakończenie  wszystkie dzieci w ramach podziękowania dla policji zaśpiewały piosenkę „Panie policjancie zapytać się chcemy”.

Komendant tomaszowskiej policji insp. Szymon Herman pochwalił zaangażowanie maluchów, wygłosił dla obecnych pogadankę związaną z bezpieczeństwem pieszych, zwracając się również do seniorów obecnych na sali. Dzieci zostały udekorowane przez Komendanta specjalnymi odblaskowymi orderami i nagrodzone kamizelkami odblaskowymi. Seniorzy obecni na sali otrzymali kamizelki odblaskowe, wcześniej składając dzieciom przysięgę, ze będą je nosiły na co dzień. Policjanci w ciekawych pogadankach udowadniali jak potrzebne jest noszenie odblasków, a komisarz Łazowski w obrazowym doświadczeniu pokazał dokładnie jak, i gdzie nosić odblaski aby być widocznym na drodze. Spotkanie wywołało wiele uśmiechów, ale spowodowało też chwilę refleksji: „kochaj życie noś odblaski”, „nie żyjesz tylko dla siebie” itp. Wszyscy goście wychodząc dziękowali za wspólnie spędzony czas i mądrą zabawę. Kolejne spotkanie- już wkrótce.