Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Za zamkniętymi drzwiami, Przemoc lubi milczenie - Tomaszowscy Policjanci włączyli się w Kampanie 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Cytując Jana Pawła II „Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne...” Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub znasz osobę która doznaje przemocy, zgłoś sprawę Policji. Na zainteresowanych w dniach od 02.12.2016r do 09.12.2016r. W KPP przy ul. O.Lange czekał będzie policjant.

Przemoc domowa doczekała się wielu zróżnicowanych definicji. We wszystkich jednak występują wspólne elementy, zawierające istotę tego zjawiska, a mianowicie: - jest to działanie intencjonalne, świadome i zamierzone, ma na celu kontrolowanie i podporządkowywanie ofiary, - występuje przewaga siły ze strony agresora, sprawcy przemocy, - sprawca narusza prawa i dobra osobiste ofiary, godzi również w jej osobistą wolność, - zachowanie sprawcy wywołuje cierpienie i ból ofiary, - zachowanie sprawcy wykracza poza społeczne normy i zasady relacji interpersonalnych. Do skutecznego pomagania ofiarom, jak też sprawcom przemocy nie wystarczy dobra wola. Równie ważna jest wiedza o problemie, jego przyczynach, naturze i istniejących środkach zaradczych. Należy zaznaczyć, że przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna popełniona na szkodę osób najbliższych jest przestępstwem.