Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie na terenie Parafii przy ul. Niskiej

Tomaszowscy Policjanci zapraszaj Rodziców, Dziadków, Opiekunów dzieci i młodzieży na spotkanie, które odbędzie się 16 listopada 2016r o godzinie 18:45 na terenie Parafii Świętej Rodziny przy ulicy Niskiej 81 w Tomaszowie Maz. Celem spotkania jest przedstawienie zagrożeń płynących z używania substancji psychotropowych, środków odurzających i zastępczych tzw. dopalaczy oraz konsekwencji prawnych i społecznych eksperymentowania z substancjami zakazanymi. Serdecznie zapraszamy