Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja dotycząca Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa

28 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja poświęcona „Krajowym Mapom Zagrożeń Bezpieczeństwa" i programowi „Dzielnicowy Bliżej Nas". 

Organizatorami spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł. insp. Szymon Herman i starosta tomaszowski Mirosław Kukliński.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: samorządów, służb mundurowych, sądu, prokuratury, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy,spółdzielni mieszkaniowych, szkól, stowarzyszeń, kościoła.

Spotkanie otworzył Starosta Mirosław Kukliński, następnie Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł. insp. Szymon Herman, omówił wprowadzane przez Policję nowe narzędzie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikację „Moja Komenda".

Kolejnym prelegentem był podkom. Andrzej Mela – kierownik Rewiru Dzielnicowych przedstawiając Koncepcję pracy dzielnicowego.

Następnie głos zabrał p. Tomasz Wojtaszek - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim omawiając zagadnienie Współpracy PCPR w ramach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu tomaszowskiego. Pani Zofia Lesiak – psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaprezentowała temat „Ośrodek Interwencji Kryzysowej- Współpraca z Policją”.

W-ce dyrektor MOPS i jednocześnie przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego p. Monika Kubacka omówiła rolę dzielnicowego i pracownika mops w działaniach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pani Kierownik Zespołu Kuratorskiego Bogusława Duzik zaprezentowała współpracę kuratora z dzielnicowym.

Ks. Edward Wieczorek- Proboszcz Parafii Św. Antoniego przedstawił Prewencyjną współpracę dzielnicowego z Kościołem Katolickim. Ostatnim prelegentem był prezes TPD p. Piotr Zieliński który omawiał współpracę Policji z TPD.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk oraz budowanie platformy współpracy związanej z eliminowaniem zagrożeń.