Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ZABEZPIECZYLI NIEWYBUCHY - POCISKI ARTYLERYJSKIE

Mieszkaniec gminy Rzeczyca odnalazł trzy pociski artyleryjskie pochodzących prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Mężczyzna natrafił na znalezisko podczas wykonywanych prac ziemnych. O swoim odkryciu natychmiast powiadomił policjantów. Saperzy którzy przyjechali na miejsce ujawnili jeszcze 50 sztuk.

21 września 2016 roku o godzinie 7:50 oficer dyżurny tomaszowskiej komendy policji przyjął zgłoszenie o odnalezieniu amunicji. Na miejscu policyjny pirotechnik, potwierdził znalezisko. Jak się okazało, mieszkaniec gminy Rzeczyca podczas prowadzonych prac ziemnych, natknął się na trzy pociski, każdy o długości 40 cm. O swoim odkryciu natychmiast powiadomił policjantów. Według pirotechnika, jest to amunicja artyleryjska pochodząca prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce niewybuchów. O fakcie powiadomiono saperów z jednostki wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Saperzy ujawnili jeszcze 50 sztuk pocisków.

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej praktycznie są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości wybuchowe.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu policje bądź inne służby.