Bezpieczna droga do szkoły - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły

Zakończyła się akcja "Bezpieczna droga do szkoły" prowadzona przez tomaszowską policję. Celem akcji było przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

Zakończyła się kolejna, już akcja "Bezpieczna droga do szkoły" prowadzona przez tomaszowską policję. Celem akcji było przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych. Policjanci kontrolowali w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" rejony szkół na terenie miasta i powiatu. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań. Policjanci sprawowali nadzór nad ruchem, pomagali najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Funkcjonariusze nadzorowali również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów. W tym roku „Bezpieczna droga do szkoły” w Tomaszowie była bardzo bezpieczna, policjanci nie odnotowali sytuacji związanych zagrożeniem najmłodszych uczestników ruchu. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, policjanci do końca roku szkolnego będą prowadzić prelekcje na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.