Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

 Od 1 września 2016r. mł. insp. Szymon Herman objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim

2 września 2016 roku na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa garnizonu łódzkiego, na które zaproszony został Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wprowadził powołanych z dniem 1 września Komendantów Powiatowych i ich Zastępców, wręczył odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody finansowe łódzkim policjantom oraz osobom zasłużonym dla Policji.

W trakcie uroczystości zostały również wręczone odznaczenia nadane Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 14 Lipca 2016 roku:

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Policji został odznaczony:

Pan Marcin Witko Prezydent  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

BRĄZOWYM

Pan Marcin Holak Wójt Gminy Budziszewice

Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz

Pan Artur Pawlak Wójt  Gminy Ujazd

Ponadto Decyzją Ministra  Spraw Wewnętrznych I Administracji Nr 2 z dnia  21 czerwca 2016 roku

Złotą Odznaką Zasłużony Policjant został odznaczony

mł. insp.  Wojciech Tatar I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Komendant Główny Policji za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną czworo policjantów z garnizonu łódzkiego, wśród nich była Tomaszowska policjantka st. sierż. Marta Mysur.