Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wracając do wypadku drogowego z dnia 25 lipca o godzinie 15:40, w Inowłodzu na ulicy Opoczyńskiej.

Początkowe czynności wykonane na miejscu wskazywały, ze winnym jest kierujący Isuzu, który podjął nieprawidłowy manewr skrętu w lewo, doprowadzając do bocznego zderzenia z wyprzedzającym go vw transporterem. Prowadzone przez policjanta Wydziału Dochodzeniowo Śledczego czynności, zaczęły rodzić wątpliwości co do jedynej w tym zdarzeniu winy kierującego Isuzu.

Zgodnie z art. 22 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierowca wykonujący manewr skrętu w lewo musi wykonać tę czynność w taki sposób, aby zdążyć wykonać ten manewr, gdyby jego kontynuacja stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiedzialność tego kierowcy jest wyłączona, gdy przyczyną wypadku drogowego jest nieprawidłowe zachowanie się innego uczestnika ruchu. W każdej sprawie związanej z wypadkami drogowymi prowadzone jest szczegółowe dochodzenie, które ma na celu bardzo dokładne wyjaśnienie wszelkich okoliczności zdarzenia.