Informacje

„Nocna Orientacja Zawodowa” w II LO z udziałem sierż. sztab. Daniela Zielińskiego

W dniu 10.01.2020 r. w godz. 20:00 – 06:00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach warsztatów „Nocna Orientacja Zawodowa”. Celem warsztatów było przybliżenie młodzieży jej możliwości na rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział prelegenci będący absolwentami II Liceum, prezentujący różne bloki zawodowe. Wśród nich obecny był sierż. sztab. Daniel Zieliński pełniący służbę w Komisariacie Policji w Czerniewicach, który przybliżył uczniom tematykę służby w policji.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki inicjatywie  grona pedagogicznego II LO. W ramach swojej prelekcji sierżant Daniel Zieliński przedstawił zgromadzonym zarys własnej drogi zawodowej od ukończenia liceum do chwili obecnej. W ramach prezentacji swojej kariery w Policji omówił kolejno komórki i wydziały, w których pracował podkreślając możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego jaką daje ta służba. Spotkanie wywołało żywe zainteresowanie zarówno jeśli chodzi o poszczególne aspekty służby w Policji jak i możliwości podjęcia służby i rozwoju zawodowego. Padały liczne pytania o kryteria przyjęć, warunki pracy, na które sierżant Zieliński udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

  • sierż. Daniel Zieliński