Informacje

KPP Tomaszów Maz. członkiem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

Z inicjatywy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. na terenie naszego miasta powołany został Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Spotkanie formalizujące powołanie zespołu odbyło się 16 października o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz.

Głównym celem projektu jest współpraca pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia społecznego, przeciwdziałaniu ubóstwu społecznemu oraz jego zwalczaniu. W trakcie spotkania podpisane zostały deklaracje przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. Z ramienia KPP Tomaszów Maz. deklarację podpisał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman.