Bezpieczne wakacje - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje

Pierwsza służba w tym roku w której brali udział: Policjanci, Straż: Leśna, Rybacka, Łowiecka, WOPR, pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wpisująca się w program „Bezpiecznych Wakacji” była nadzorowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł. insp. Szymona Hermana. Warto dodać, że w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą, przez okres wakacyjny, w rejonie linii Zalewu Sulejowskiego będą dodatkowe patrole tzw. służby ponadnoramtywne które zostały sfinansowane przez Starostwo i Urząd Gminy Tomaszów Maz.

Dbając o wypoczynek nad wodami Zalewu Sulewskiego 29 czerwca 2016r., policjanci razem ze Strażą: Leśną, Łowiecką, Rybacką, WOPREM i pracownikami Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej kontrolowali miejsca wypoczynku oraz przestrzegania przepisów sanitarno epidemiologicznych w obiektach handlowych. Policjanci z WOPREM dbali o bezpieczeństwo wypoczywających na akwenie, policjanci na koniach kontrolowali linię brzegową Zalewu, Straż Leśna i Łowiecka zwracała uwagę na tzw szkodnictwo leśne. W czasie akcji, pouczano, kontrolowano ale też nakładano mandaty karne. Ukarane zostały osoby pływające bez środków asekuracyjnych, wystawiono również mandaty za wjazd do lasu i prowadzącym działalność handlową.