Komendanci na uroczystościach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Komendanci na uroczystościach

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Szymon Herman na uroczystościch: Wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego i święcie 25 Brygady Kawalerii Powiatrznej

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się w piątek 24 czerwca 2016r. w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda Zbigniew Rau, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg Stanisław Kaczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Szymon Herman, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Rafał Lew Starowicz oraz biskup Marek Marczak. Szkoła przed szerszym gronem miała okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy. Po szkolnych uroczystościach zaproszeni goście przenieśli się na Plac Kościuszki, gdzie razem z Ministrem MON Antonim Macierewiczem, brali udział w Święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, które rozpoczęło się o godzinie 12:00 uroczystym apelem.