Sezon woda- otwarty - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Sezon woda- otwarty

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Szymon Herman osobiście nadzorował przegląd policyjnych jednostek pływających. Od 17 czerwca 2016r. na wody Zalewu, pełną parą ruszają policyjne patrole.

Służbę w Nieetatowym Zespole Wodnym Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Maz. , z siedzibą w Smardzewicach będzie pełniło czterech funkcjonariuszy. Policjanci w sezonie letnim tj. od 17 czerwca do 19 września 2016 roku będą patrolować akwen wodny Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę na wodach Zalewu Sulejowskiego jest dbanie o bezpieczeństwo osób zarówno pływających łódkami jak i kąpiących się, funkcjonariusze posiadają przeszkolenie z zakresu ratownictwa i pomocy przedmedycznej. Policjanci patrolujący wodę i linię brzegową Zalewu gotowość mają już od 30 kwietnia 2016, wtedy też została zwodowana pierwsza łódź, drugą policjanci wodowali 16 czerwca.

Policjanci ze Smardzewickiego Zespołu Wodnego pełnią służbę nie tylko na policyjnych łodziach, ale również wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pierwszy weekend funkcjonowania pełną parą Zespołu Wodnego był spokojny i obyło się bez poważnych interwencji.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

Przed pełnią sezonu letniego, jak co roku przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

- Wybierajmy te kąpieliska, które są strzeżone, uważnie czytajmy instrukcje korzystania z kąpieliska oraz wszelkie informacje i przestrogi dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku. Zawsze trzeba przestrzegać zasad określonych w regulaminach i stosować się do znaków umieszczonych przy zbiornikach wodnych, pływać można jedynie w miejscach oznaczonych.

- Przed rozpoczęciem kąpieli warto zorientować się, gdzie znajduje się ratownik - kąpiąc się wybierajmy miejsca, w których jesteśmy widoczni dla ratownika (w razie zagrożenia czy konieczności udzielenia pierwszej pomocy skróci to czas na zorganizowanie akcji ratunkowej) . Gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji należy natychmiast wezwać pomoc. W żadnym wypadku nie wolno wszczynać fałszywych alarmów, na przykład dla żartu udając tonięcie, w tym czasie ktoś inny może rzeczywiście potrzebować pomocy.

- Osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą pamiętać o zabraniu kamizelek ratunkowych.

- Przed wejściem do wody powinno się schładzać stopniowo, aby uchronić organizm przed szokiem termicznym, nie wolno wskakiwać do wody po dłuższym opalaniu się. Warto odczekać też chwilę po zjedzeniu posiłku.

- W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do wody będąc pod wpływem alkoholu lub silnie działających leków. Statystyki pokazują, że do utonięć dochodzi najczęściej po spożyciu alkoholu

- Poważnym zagrożeniem są także brawura i brak wyobraźni. Zachowujmy rozsądek i bądźmy odpowiedzialni

- Najlepiej nie wybierać się nad wodę samotnie i nie korzystać z kąpielisk w odludnych miejscach; dobrze jest także utrzymywać kontakt wzrokowy z osobami z którymi przyszliśmy, aby móc zorganizować pomoc gdyby doszło do sytuacji zagrożenia

- Dzieci muszą zawsze korzystać z kąpieli pod opieką dorosłych; oprócz opieki ważne jest także uczenie dzieci od najmłodszych lat bezpiecznych zachowań nad wodą.