Ślubowanie nowych policjantów - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawnym

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych Te słowa wypowiedzieli młodzi adepci sztuki policyjnej składając uroczyste ślubowanie. Tomaszowską komendę zasiliło 2 policjantów. Teraz rozpoczną oni szkolenie w ramach kursu podstawowego. Po 6 miesiącach nauki i pozytywnym zakończeniu kursu powrócą do jednostki, gdzie będą pełnić służbę.