Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzieci z wizytą w tomaszowskiej Komendzie Policji

Policjanci każdego dnia w szkołach prowadzą wiele spotkań z młodzieżą. Tym razem to dzieci odwiedziły mundurowych. Uczniowie z Zespołu Szkól w Czerniewicach zobaczyły jak wygląda praca policjanta, miały okazję poznać „od wewnątrz” specyfikę służby w Policji, zobaczyć tresurę psów służbowych, obejrzeć sprzęt i umundurowanie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Duże zainteresowane wśród gości wzbudziły radiowozy. Niezwykłą radość sprawiło dzieciom oglądanie służbowych pojazdów, do których mogły wejść, usiąść na miejscu kierowcy lub na miejscach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, włączyć sygnały i pozdrowić kolegów przez zamontowane w radiowozie nagłośnienie. Chętni mogli przymierzyć umundurowanie, wykorzystywane m.in. podczas zabezpieczania imprez sportowych. W trakcie spotkania policjantka przypomniała m.in. podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń związanych ze spotkaniem z nieznajomym.