Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Młody kierowca- szkolenie dla uczniów szkól średnich

11 grudnia tomaszowscy policjanci - Naczelnik WRD podinsp. R. Goszczyński i mł. asp. J. Besztak, wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi podkom. M. Cholajdą i podkom. K. Wnukowskim oraz profilaktykiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. M. Kędziorą przeprowadzili cykl spotkań adresowanych do uczniów klas maturalnych tomaszowskich szkół średnich ( ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 8). Poruszaną tematyką było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szczególności młodych kierowców stwarzające zagrożenia w ruchu drogowym. Prelekcje uświetnione zostały filmami z mobilnych video rejestratorów, spotami profilaktycznymi oraz zdjęciami ze zdarzeń drogowych. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie młodych kierowców, że chwila nieuwagi może kosztować życie.