Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w Rokicinach - spotkanie profilaktyczne

7 listopada 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach odbyło się spotkanie profilaktyczne przeprowadzone przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Rokicinach. Tematyką spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Odbiorcami byli mieszkańcy Rokicin. Funkcjonariusze przypominali obecnym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w szczególności o właściwym zabezpieczaniu mieszkań, zwrócili uwagę na przypadki oszustw dokonywanych na osobach starszych. Omówili bezpieczeństwo w ruchu drogowym i jak ważne w okresie jesiennym jest noszenie elementów odblaskowych. Zaprezentowali funkcjonowanie III Filarów Bezpieczeństwa- Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, Aplikację Moja Komenda, i program Dzielnicowy Bliżej Nas. Przybliżyli zawód policjanta, zachęcając do wstąpienia w szeregi Policji. Kolejnym prelegentem była p. AnnA Gawarzyńska - kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Tomaszowie Maz., która w swoim wystąpieniu kładła szczególny nacisk na wypadki w gospodarstwie. Na zakończenie spotkania był instruktaż pomocy przedmedycznej.