Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w powiecie Tomaszowskim wpłynęło ponad 900 zgłoszeń

Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń. nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie województwa łódzkiego mieszkańcy nanieśli 35 886 zgłoszeń, na terenie całego kraju aż 501 168. Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie ( około 40 % to zgłoszenie potwierdzone) . Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

Dzięki funkcjonowaniu KMZB tomaszowska policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy.

W Tomaszowie Mazowieckim, tak jak w całym województwie łódzkim większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych , zagrożeń wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości ,nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

W KPP w Tomaszowie Mazowieckim, dzięki zgłoszeniom w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa: wyeliminowano następujące zagrożenia:

MIASTO I GMINA TOMASZÓW MAZ.

· Niewłaściwa infrastruktura drogowa:

- Tomaszów Maz., skrzyżowanie ul. Zawadzkiej i E. Orzeszkowej

- Tomaszów Maz., ul. Smugowa 32

- Tomaszów Maz., skrzyżowanie ul. Św. Antoniego i Pl. Kościuszki

- Tomaszów Maz., skrzyżowanie ul. Pięknej i Jałowcowej

· Dzikie wysypiska śmieci:

- Tomaszów Maz., na terenie dawnego „Wistomu”

- Tomaszów Maz., ul. Wąwalska

- Łazisko ul. Równa

- Tomaszów Maz., ul. Główna 13

- Smardzewice ul. Łozińskiego

· Znęcanie się nad zwierzętami:

-Tomaszów Maz. ul. Kępa 3

 

KP ROKICINY

· Zła organizacja ruchu drogowego:

- Kol. Rokiciny ul. Tomaszowska

· Niewłaściwa infrastruktura drogowa:

- Kol. Rokiciny ul. Kolejowa

 

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach  uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

UWAGA ! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

POLECAMY

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/mapa-1/5646,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html