Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZA SPRAWA, PRACA W HOLANDII”

Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Pod taki hasłem 12 października odbyły się warsztaty edukacyjno- informacyjne., których współorganizatorem było tomaszowskie starostwo. Ponad 700 uczniów z Tomaszowskich szkół, w gościnnych progach Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz zaproszeni goście wysłuchało wykładu holenderskiej policjantki p. Ireny de Ruig. Warsztaty rozpoczął Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman, który przywitał zaproszonych gości, przypomniał o działającej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczniowie obejrzeli również spot promujący pracę w Policji i na ten temat mogli porozmawiać z pracownicami kadr tutejszej Komendy Policji oraz z dzielnicowymi.

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Pod taki hasłem 12 października odbyły się warsztaty edukacyjno- informacyjne., których współorganizatorem było tomaszowskie starostwo. Ponad 700 uczniów z Tomaszowskich szkół, w gościnnych progach Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1. oraz zaproszeni goście p Wiceprezydent Miasta Tomaszowa Maz. Zofia Szymańska, Członek Zarządu Powiatu p. Barbara Robak, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego p. Beata Stańczyk, Dyrektor Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia p. Wanda Rybak oraz przedstawiciele instytucji, które na co dzień mogą mieć kontakt z potencjalnymi migrantami zarobkowymi wysłuchało wykładu holenderskiej policjantki p. Ireny de Ruig. Warsztaty rozpoczął Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman, który przywitał zaproszonych gości, przypomniał o działającej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczniowie obejrzeli również spot promujący pracę w Policji i na ten temat mogli porozmawiać z pracownicami kadr tutejszej Komendy Policji oraz z dzielnicowymi. Następnie głos zabrała holenderska policjantka, która omówiła m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazała organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi.