Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana struktury organizacyjnej KPP Tomaszów Mazowiecki

Rozkazy personalne powołanym z dniem 1 września 2017 roku na stanowiska komendantów komisariatów wręczył Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman. Wręczenie rozkazów nastąpiło 1 września w Komisariatach Policji w Rokicinach i Czerniewicach, przy udziale policjantów, pracowników cywilnych oraz Wójtów podległych Gmin.

Komendantem Komisariatu Policji w Rokicinach został podinsp. Zbigniew Warczyk, dotychczasowy komendant KP Czerniewice. Jego Zastępcą został asp. sztab. Mariusz Waszczykowski. Pracą policjantów z Komisariatu Policji w Czerniewicach będzie kierował nadkom. Krzysztof Ludwiczak dotychczasowy zastępca komendanta KP Czerniewice, jego Zastępcą został. asp. sztab. Dariusz Kuta. 

W związku ze zmianą struktury organizacyjno-etatowej 31 sierpnia w sali narad Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman wręczył policjantom i pracownikom cywilnym rozkazy między innymi powierzenia obowiązków w tym:

Zastępcy Naczelnika Prewencji KPP Tomaszów Maz.- kom. Adamowi Koleckiemu,

Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP Tomaszów Maz. podkom. Rafałowi Micule

Kierownikowi Referatu Patrolowo Interwencyjnego asp. sztab. Leszkowi Przybylskiemu

Awansowanym gratulujemy.