Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO - BEZPIECZNE WAKACJE NA KOLONIACH I PÓŁKOLONIACH

Z uwagi na liczne walory turystyczne i przyrodnicze naszego powiatu i gminy w okresie wakacyjnym na kolonie i półkolonie przyjeżdżają do nas dzieci z całego kraju. Policjanci prowadzą z nimi szereg spotkań uświadamiając i przypominając o czym należy pamiętać podczas letniego wypoczynku.

Tomaszowscy policjanci, a także policjanci z KP Czerniewice i KP Rokiciny od początku wakacji  uczestniczą  w wielu spotkaniach profilaktycznych na koloniach i półkoloniach, które odbywają się na terenie naszego powiatu i gminy. Spotykając się z dziećmi i młodzieżą poruszają temat bezpiecznych wakacji, a w tym bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w dyskusjach i ćwiczeniach organizowanych przez funkcjonariuszy.


Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku:

1. Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli.
2. Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabrpnionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.
3. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń.
3. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
4. Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci.
5. Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.
6. Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą.
7. Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki.