Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant podpisał porozumienie na służby ponadnormatywne

Porozumienia z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko oraz Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszkiem Szmiglem podpisał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim - insp. Szymon Herman. To już kolejny rok współpracy lokalnych samorządów z Policją. Służby ponadnormatywne będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim-insp. Szymon Herman 30 czerwca podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Tomaszów Maz. - Panem Marcinem Witko. Dotyczy ono dodatkowych patroli policyjnych i na ten cel Prezydent przeznaczył 25 tys. złotych. Takie samo porozumienie zostało podpisane z Wójtem Gminy Tomaszów Maz.,p. Franciszkiem Szmiglem, który na dodatkowe patrole przeznaczył 17500 złotych.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie danych gmin.