Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ZNALAZŁEŚ NIEWYBUCH - NIE RUSZAJ GO I NATYCHMIAST POWIADOM POLICJĘ !

2 czerwca kilka minut po godzinie 21, dyżurny policji otrzymał informację ,iż w okolice jednostki wojskowejk mieszkaniec powiatu tomaszowskiego przyniósł wykopany podczas prac gospodarskich niewybuch. Na miejsce natychmiast pojechał policjant z rozpoznania minersko - pirotechnicznego. Po rozpytaniu mężczyzny okazało się ,że podczas wykonywanych prac w ogrodzie znalazł przedmiot przypominający granat. Mężczyzna załadował znalezisko w wyłożony ziemią pojemnik i przyniósł do jednostki wojskowej. Według ustaleń, aby nie stwarzać zagrożenia szedł przez kila kilometrów przez las. Znaleziskiem okazał się granat moździerzowy , który został przejęty przez wojskowy patrol rozminowania. Zgłaszającego pouczono o niebezpieczeństwie na które naraził siebie i inne osoby.

Policjanci przypominają jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:
Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.