Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powstrzymać przemoc, spotkanie w szkole

20.02.2017 r. na spotkaniu profilaktycznym w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. tomaszowscy policjanci wraz z Fundacją „Arka Nadziei” rozpoczęli Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Uczniowie klas IV-VI wysłuchali prelekcji „Powstrzymać przemoc”. Omówione zostały rodzaje, stadia i symptomy przemocy. Terapeuta podpowiadał sprawdzone sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, jak podnosić własną samoocenę i walczyć z dręczycielem. Projekt wspomagany jest przez uczniów Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Maz, którzy jako „starsi koledzy” prowadzą młodszych przez meandry szkolnego życia. Policjanci opowiedzieli o odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, omówili przykłady najczęstszych czynów zabronionych, szeroko omówiono cechy cyberprzestępczości na przykładach portali społecznościowych oraz chatów i komunikatorów.