Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

W dniach od 20 do 26 lutego 2017r.w ramach przedsięwzięcia pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. wzorem lat ubiegłych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw. Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00 i 23-go lutego w godzinach 15:00-17:00 w KPP będzie dyżurował policjant który zainteresowanym będzie służył pomocą.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W tym roku szczególny nacisk ma być położony na zagadnienia związane z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.