O bezpieczeństwie w Lubochni - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w Lubochni

8 lutego na zaproszenie Koła ZDR „trzy Plus” w Lubochni odbyły się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. nadkom. Katarzynę Dutkiewicz- Pawlikowską i Powiatowego Rzecznika Konsumentów p. Agnieszkę Drzewoską – Łuczak

Na spotkaniu w gminnym centrum Kultury w Lubochni poruszane były tematy dotyczące zagrożeń. Obecnym na szkoleniu w szczególności zwracano uwagę na zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci i dorosłych „ w sieci”. Poruszone zostały problemy związane z metodami oszustów, działających na terenie małych aglomeracji. Warsztatowo przeprowadzono również zajęcia z zakresu spraw konsumenckich. Uczestnicy wzbogacili się o wiedzę prawną dotyczącą dochodzenia roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem procedur reklamacyjnych, a także przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi wprowadzającymi konsumentów w błąd.