Bezpieczny Senior w Ujeździe - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Senior w Ujeździe

W ramach "Powiatowych dni bezpieczeństwa" przebiegających pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman i Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak zorganizowali w GOK Niewiadów bezpłatne szkolenie pt. "Bezpieczny senior". Spotkanie dotyczyło wielu aspektów bezpieczeństwa osób, które ze względu na swoje dobre serce często padają ofiarami różnego rodzaju przestępców.

Komendant Policji oraz Wójt Gminy Ujazd, rozpoczęli spotkanie witając gości oraz przybliżając tematykę spotkania. W trakcie szkolenia wyemitowane zostały filmy „Bezpieczny senior” nagrane przez tomasozwską telewizję amazing,  Komendę Policji w Tomaszowie Mazowieckim, przy współudziale z tomaszowskimi seniorami z Uniwersytetu III Wieku i młodzieży z II L.O ( filmy dostępne na stronie KPP Tomaszów Maz. w zakładce Bezpieczny Senior). Następnie podinsp. Arkadiusz Knap - Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją przestrzegał przed często występującymi oszustwami ("na wnuczka", operatorzy - naciągacze itp.). Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta p. Agnieszka Drzewoska-Łuczak przypominała o prawach konsumenta, w tym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w przypadku robienia różnego rodzaju zakupów i podpisywania umów. Zajęcia z samoobrony z policyjnymi fachowcami podkom. Sebastianem Kolwalskim i st. sierż. Martą Mysur zajmującymi się szkoleniem policjantów z taktyk i technik interwencji wywołały bardzo duże ożywienie na sali. Seniorzy oprócz wiedzy teoretycznej mogli sami poćwiczyć obronę przed napastnikiem. Michał Kędziora z WORD w Piotrkowie Tryb. Omawiał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, szczególnie w nocy. Przy tej okazji wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Komendanta i Wójta odblaski ufundowane przez Gminę Ujazd. W trakcie spotkania seniorzy mieli możliwość zobaczenia jak wygląda świat przez alkogogle, przekonując się jak zawęża się pole widzenia i obniżają się zdolności motoryczne osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu. Wykonanie prostych czynności w alkgoglach było bardzo trudne. To ćwiczenie miało pokazać uczestnikom spotkania jakie niebezpieczeństwo stwarzają nietrzeźwi za „kółkiem”. Na koniec w podziękowaniu za bardzo ciekawe spotkanie komendant Herman otrzymał od Koła Emerytów i Rencistów z Niewiadowa obraz namalowany w "dorosłej" pracowni plastycznej GOK. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, organizatorzy obiecali, że będą kolejne szkolenia dla mieszkańców gminy Ujazd.