Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA ROCZNA TOMASZOWSKICH POLICJANTÓW

2 lutego 2017 Sali Narad Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim , odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy tomaszowskiej policji za rok 2016. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Tomasz Olczyk. Oprócz kierownictwa KPP w Tomaszowie Mazowieckim, w odprawie udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, prokuratury, służb mundurowych i instytucji z którymi na co dzień współpracują tomaszowscy policjanci.

2 lutego 2017, w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Olczyka. Podczas spotkania podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2017. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman omówił pracę funkcjonariuszy tomaszowskiej komendy, złożył również podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ocenił pozytywnie pracę policjantów, a następnie przedstawił cele strategiczne, kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w roku bieżącym.

W trakcie odprawy uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę ( po 30 latach służby) Komendanta Komisariatu w Rokicinach podinsp. Piotra Skrzypczyńskiego.